הרצאות למערך החינוכי 

ארגז כלים להתמודדות עם תרחישים נפוצים ונפיצים בכיתה

דרכי טיפול שונות בקשיים חברתיים כפונקציה של מקור הבעיה

השפעת הפרעת הקשב והריכוז על העולם הרגשי והתפקוד החברתי של הילד והמתבגר

מאפיינים ודרכי אבחון של הפרעת קשב וריכוז