top of page

הרצאות למערך החינוכי 

ארגז כלים להתמודדות עם תרחישים נפוצים ונפיצים בכיתה

דרכי טיפול שונות בקשיים חברתיים כפונקציה של מקור הבעיה

השפעת הפרעת הקשב והריכוז על העולם הרגשי והתפקוד החברתי של הילד והמתבגר

מאפיינים ודרכי אבחון של הפרעת קשב וריכוז

bottom of page