top of page

אבחון ממוחשב MOXO

מבדק ה – MOXO הינו אבחון מדויק, אמין ומדיד של הפרעת קשב וריכוז

הוא משמש כלי עזר ממוחשב, המסייע בתהליך האבחון של הפרעת קשב וריכוז, אשר תוקף מחקרית בישראל ובעל רגישות גבוהה. מבדק ה-MOXO בודק בצורה אובייקטיבית את ביצועי הנבדק וכולל מערכת מסיחים שמיעתיים וחזותיים המדמים סביבת מציאות יומיומית.

bottom of page