top of page

אבחונים פסיכו-דידקטיים

אחת המטרות החשובות לי ביותר בתהליך האבחון היא שהפונה יכיר ויתחבר לתחומי החוזק ויתחיל להתייחס לקושי כאל אתגר

עמו ניתן להתמודד וכן שהאווירה באבחון תהיה נינוחה וההתייחסות מקבלת ולא שיפוטית.

שאלונים להורדה

סטודנטים

 • כאשר חשים שההישגים אינם משקפים את הידע, ההשקעה והיכולות

 • כאשר חווים קושי בביצוע מטלות אקדמיות

 • כאשר עולה קושי בתכנון זמן ובעמידה בלוחות זמנים

 • כאשר מתקשים להתרכז בהרצאות או בהכנה למבחנים

 • כאשר חשים לחץ ותסכול בכל הקשור ללימודים

תלמידים (כיתות א-יב)

 • כאשר קיים פער בין הישגי הילד ליכולותיו

 • כאשר רואים קושי בהכנת שיעורי בית, דוחה או מנסה להתחמק מהם

 • כאשר עולה קושי להתארגן עם משימות היום יום, עם הציוד הלימודי ועם לוח הזמנים, וצורך בתזכורות ובעזרה

 • כאשר הילד עצוב, אינו מאמין בעצמו וחסר חשק ללכת לבית הספר

 • כאשר הילד מבודד חברתית או לחילופין מרבה לריב עם חבריו

מתי מומלץ לפנות לאבחון?

כיצד האבחון מקדם טיפול מדויק ויעיל?

האבחון מספק:

 • תוכנית התערבות מפורטת הכוללת המלצות לטיפולים המתאימים, כגון: הוראה מתקנת, טיפול רגשי, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת

 • המלצות מפורטות לבית הספר או לאוניברסיטה / מכללה

 • במידת הצורך, פגישה בבית הספר לגיבוש תוכנית מערכתית

 • המלצות להתאמות (הקלות) בדרכי היבחנות, כולל לבגרויות, לפסיכומטרי ולמוסדות להשכלה גבוהה

 • המלצות לשעות שילוב במסגרת בית הספר

 • העצמה של תחומי החוזק

על אילו שאלות עונה האבחון?

האבחון מקנה הערכה מקיפה של הכישורים והקשיים במטרה לקבל תמונה כוללנית, הן של תחומי החוזק והן של הקשיים.

האבחון עונה על השאלות הבאות:

 • האם קיימת לקות למידה (דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה)? או שמא מדובר בקשיי למידה אחרים ואם אין המדובר בלקות למידה, מהו מקור הקשיים?

 • האם קיימת הפרעת קשב וריכוז?

 • האם קיימים קשיים רגשיים?

 • האם הרקע לקשיי הלמידה הינו רגשי?

 • האם קיימים קשיים חברתיים ומה הרקע שלהם?

מה כולל האבחון?

 • הערכה של היכולות האינטלקטואליות. חלק זה חשוב על מנת להעריך את הפוטנציאל ביחס לתפקוד בפועל

 • בדיקה של תפקודים נוירו-פסיכולוגיים שבבסיס הלמידה – תפיסה חזותית ושמיעתית, זיכרון חזותי ושמיעתי, אינטגרציה ויזו-מוטורית, מנגנונים שפתיים.

 • הערכה מקיפה של נושא הקשב והריכוז, כולל במקרה הצורך גם מבדק MOXO

 • הערכה של כישורים דידקטיים – קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב ובעל פה, חשבון ואנגלית

 • הערכה של התחום הרגשי והחברתי – מוטיבציה, כוחות, דימוי עצמי,  תקשורת בינאישית, תכנים דומיננטיים

שלבי האבחון

 • שיחת היכרות מעמיקה. בשיחה זו מכירים את ההיסטוריה ההתפתחותית, התפקוד בבית הספר, בבית ובמסגרות השונות, הקשיים, תחומי העניין וכו'

 • מילוי שאלונים על ידי ההורים והמורים/הסטודנטים

 • 2-3 פגישות שבהן מועברים המבדקים בתחומים השונים

 • פגישת סיכום. בפגישה זו מקבלים תמונה מפורטת של תחומי החוזק, הקשיים, האבחנות והמלצות

      לתוכנית ההתערבות המתאימה ביותר

bottom of page