top of page

תכנית כוללנית להתמודדות עם בחינות, כולל חרדת בחינות

כמה פעמים אמרתם לעצמכם או שמעתם את ילדכם אומר

ידעתי את החומר אך במבחן היה לי בלאק אאוט...

למדתי המון אבל,  במבחן הכל התבלבל לי ...

התחלתי טוב, אך פתאום ראיתי שהזמן עומד להיגמר ואני בשאלה השניה  מתוך חמש..."

הציונים לא משקפים את הידע? מגיעים לבחינה והכל נעלם?

חשים שיתוק? בלבול? חוסר אוריינטציה? אי יכולת לתרגם את הידע בזמן הקצוב?

למי מיועדת התכנית?

  • למי שחווה פער בין ידיעותיו ויכולותיו לבין הישגיו במבחנים

  • למי שסובל מחרדת ביצוע בסיטואציות בהן נמצא במבחן, בהן מעריכים ובוחנים את ביצועיו

  • למי שנוטה להימנעות מסיטואציות של מבחן וכתוצאה מכך לוויתור על המגמה המיוחלת, התואר הרצוי וכו'

 

משך התכנית

8-12 מפגשים  בתדירות של 1-2 פעמים בשבוע

מה כוללת התכנית?

  • הבנה של הגורמים העומדים בבסיס הקושי

  • שימוש בטכניקות  קצרות מועד, כגון CBT, קשיבות ודמיון מודרך להתמודדות עם חרדת בחינות

  • רכישת אסטרטגיות עבודה להתמודדות נכונה במבחנים

  • ניהול זמן וחלוקת זמן בעת המבחן

  • דפוסי חשיבה רפלקטיבית ובדיקה עצמית

תוצאות צפויות  

התכנית עוזרת לקבל ארגז כלים פרקטיים להתמודדות,להגיע למבחן בתחושת שליטה ומיקוד, ללמוד להפוך את המבחן מאויב, לעוד אתגר שניתן להתמודד איתו

bottom of page