top of page

טיפול אינטנסיבי קצר מועד


עומדים בפני  צומת קבלת החלטות אישית ו/או מקצועית?

 ניצבים בפני אתגר משמעותי ורוצים לצידכם מענה קשוב ומכיל שיסייע לכם לעבור את התקופה בהצלחה?

כיצד מתנהל הטיפול?

פגישות בתדירות של 3 פעמים בשבוע

במשך התקופה הקריטית.

מתי מומלץ לפנות?

 

למעוניינים לפתור דילמה נקודתית.

לנמצאים לקראת אירוע משמעותי (חתונה, מעבר לארץ או עיר אחרת, מקום עבודה חדש, מעבר משכיר לעצמאי או להיפך, לפני אתגר מקצועי).

למעוניינים להניע שינוי מהותי.

למתמודדים עם אירוע בלתי צפוי.

למה לצפות מהטיפול?

התבוננות  על האתגר ממגוון זוויות.

הבנת חסמים וחששות.

גיבוש דרכי התמודדות מקדמות.

למידת טכניקות פרקטיות ליישום.

ליווי תומך, מכיל וקשוב לאורך התהליך.

bottom of page