top of page

אבחוני מוכנות לכיתה א

מתי האבחון יכול לסייע

כאשר קימת התלבטות לגבי המוכנות של הילד להתמודד עם האתגרים של מעבר לבית הספר

מה בודק האבחון

  • כישורים אינטלקטואליים

  • כישורים חזותיים וגרפו-מוטוריים

  • בשלות שפתית

  • מיומנויות בסיס לרכישת הקריאה והכתיבה

  • בשלות רגשית – התמודדות עם דחיית סיפוקים, התמודדות עם מסגרת מובנית וגדולה

כיצד מתבצע האבחון

  • שיחת היכרות מעמיקה עם ההורים, שבה מכירים את ההיסטוריה ההתפתחותית, התפקוד בגן ובבית

  • מילוי שאלונים על ידי ההורים והגננת

  • 2-3 פגישות שבהן מועברים המבדקים בתחומים שפורטו

  • פגישת סיכום עם ההורים

תוצאות צפויות

המלצה האם הילד עולה לכיתה א' או נשאר שנה נוספת בגן

במקרה שהילד נשאר  שנה נוספת בגן – המלצות כיצד לנצל את השנה על מנת להביא לשיפור בתחומי הקושי

במקרה שהילד עולה לבית הספר – כיצד ניתן לתגבר את יכולותיו ולסייע לו במעבר
 

bottom of page