top of page

שימוש בטכניקות קשיבות להפחתת עומס ומתח 

מהי קשיבות

קשיבות היא טכניקה טיפולית, המשלבת עקרונות של מדיטציות קשב, שמקורן בתורות מהמזרח הרחוק.

בשנים האחרונות, טכניקות אלה אומצו לתוך טיפולים מערביים ושילובן נמצא כאפקטיבי בהתמודדות עם מגוון קשיים. שיטה זו מאפשרת התבוננות וקבלה של הרגשות, המחשבות והחוויות שאנו עוברים, ללא ביקורתיות, שיפוטיות או רצון לשנותם.

שיטה זו נמצאה יעילה אצל אנשים החווים עומס רגשי ומחשבתי, נטיה להתלבטויות, תחושת כאוס פנימי והיא מאפשרת רגיעה, בהירות והפחתה בתחושת הלחץ.

סיפור קצר להמחשה

יום אחד, טייל בודהה עם אחד מתלמידיו מכפר אחד לכפר אחר. במהלך הדרך הם עצרו למנוחה קלה וחנו בסמוך לנהר.

בודהה פנה לתלמיד שלו וביקש: "אני צמא, האם תואיל בטובך להביא לי מעט מים מהנהר?". התלמיד המסור מייד קם וניגש אל הנהר כדי להביא מים למורו.

כאשר הגיע לשפת הנהר, הוא ראה שיש שם אנשים שכובסים את הבגדים שלהם והמים מלאים בקצף וסבון.איך אוכל להביא למורה שלי מים מלאים בסבון כביסה, חשב לעצמו ופנה חזרה. הוא חזר למקום מנוחתו של בודהה והסביר לו את המצב.

לאחר חצי שעה שוב פנה אליו בודהה וביקש שיביא לו מים מהנהר, התלמיד חזר בצייתנות לנהר.

כאשר הגיע אל הנהר הפעם הוא ראה שעגלה רתומה לסוסים בדיוק סיימה לחצות את הנהר והמים הפכו לבוציים וגועשים, ממש לא ראויים לשתייה.

שוב הוא חזר ללא מים.

אחרי דקות ספורות ביקש בודהה בפעם השלישית לגשת לנהר ולהביא קצת מים. התלמיד חזר מייד אל הנהר והפעם, להפתעתו הרבה, הוא מצא את מי הנהר צלולים ונקיים. כל הסבון והקצף צף וחלף עם הזרם וכל הבוץ שקע. המים חזרו להיות צלולים וראויים לשתייה.הוא אסף מעט מים בכלי והביא אותם לבודהה.

בודהה הביט במים, הרים את מבטו חזרה אל התלמיד ואמר:

"ראה מה קרה למים, כיצד הפכת אותם לצלולים?

פשוט המתנת והנחת לזה. הסבון צף ועבר והבוץ שקע מעצמו. ככה המים חזרו להיות צלולים.

המוח והמחשבות שלך פועלים באותו האופן.

כאשר המוח מופרע על ידי מחשבות מבולבלות ועכורות, ניתן להניח להן לשקוע...

טכניקות של קשיבות מלמדות כיצד לעשות זאת.

bottom of page